Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej odpowiedzialni jesteśmy między innymi za tworzenie wewnętrznych aktów prawnych pr...

Osoby fizyczne

Oferta Kancelarii, skierowana od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dotyczy przede wszystkim s...

Kancelaria

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiot...

Odzyskaj podatek od nieruchomości

Wiemy jak odzyskać zapłacony podatek od nieruchomości.

W dniu 24 lutego 2021r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z przepisów o podatku od nieruchomości, płaconego przez przedsiębiorstwa (sprawa SK 39/19).

Dotychczas każdy grunt, budynek lub budowla, które były w posiadaniu przedsiębiorcy należało opodatkować wyższą stawką podatku od nieruchomości (wyłączeniu od tej zasady podlegały przede wszystkim grunty i użytki rolne, na których nie była prowadzona działalność gospodarcza).

Trybunał stwierdził, że jest to sprzeczne z Konstytucją.

Oznacza to, że podatek od nieruchomości, w stawce przewidzianej dla przedsiębiorcy od tych nieruchomości, które nie są związane z działalnością gospodarczą, jest nienależny.

Przede wszystkim jednak oznacza to możliwość żądania zwrotu podatku od nieruchomości nawet od 2016 roku. Zwroty te mogą sięgać 70 % zapłaconej kwoty i zależą od stawek podatkowych w Państwa gminie. Średnio zwrot ten wynosi około 15 zł. za 1 m2 powierzchni budynku i około 50 gr. za 1 m2 powierzchni gruntu.

Termin na wznowienie postępowań podatkowych upływa w dniu 24 marca 2021r. 

Do odzyskania podatku potrzebne nam będą informacje dotyczące nieruchomości. Nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o zwrot podatku zależy wyłącznie od sukcesu i jest procentowo uzależnione od odzyskanej kwoty.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub nie wiecie, czy Wasza nieruchomość jest prawidłowo opodatkowana, to zadzwońcie - 691 530 700 lub napiszcie - kancelaria@bkul.pl.