Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej odpowiedzialni jesteśmy między innymi za tworzenie wewnętrznych aktów prawnych pr...

Osoby fizyczne

Oferta Kancelarii, skierowana od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dotyczy przede wszystkim s...

Kancelaria

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiot...

Windykacja

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu umów i czynów niedozwolonych na każdym etapie postępowania.

 

W ramach procedur windykacyjnych zapewniamy:

  • ocenę zdolności płatniczych dłużnika;
  • wezwania dłużnika do zapłaty;
  • negocjacje dotyczące zapłaty;
  • pomoc prawną przy zawieraniu ugód, w tym obejmującą skuteczne ich zabezpieczenie.​

 

W ramach procedur sądowych:​

  • dokonujemy analizy istniejących w sprawie dokumentów i innych dowodów;
  • przygotowujemy pozwy i inne pisma sądowe;
  • uczestniczymy w rozprawach sądowych.

 

W ramach procedur egzekucyjnych:​

  • przygotowujemy wnioski o wszczęcie egzekucji i inne pisma w toku egzekucji;
  • bieżąco nadzorujemy przebieg egzekucji komorniczej.