Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej odpowiedzialni jesteśmy między innymi za tworzenie wewnętrznych aktów prawnych pr...

Osoby fizyczne

Oferta Kancelarii, skierowana od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dotyczy przede wszystkim s...

Kancelaria

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiot...

Prawo przewozowe

Kancelaria świadczy usługi dla przewoźników i spedytorów krajowych i międzynarodowych. Zajmujemy się w szczególności dochodzeniem roszczeń z tytułu umowy przewozu.

Gwarantujemy wysoką skuteczność działania.

 

Zajmujemy się także sprawami związanymi:

  • z czasem pracy kierowców i podróżami służbowymi (diety i ryczałty);
  • z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy przewozu;
  • z przygotowaniem umów i dokumentów przewozowych.