Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej odpowiedzialni jesteśmy między innymi za tworzenie wewnętrznych aktów prawnych pr...

Osoby fizyczne

Oferta Kancelarii, skierowana od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dotyczy przede wszystkim s...

Kancelaria

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiot...

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria doradza we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nasza praktyka skupia się przede wszystkim prawie kontraktowym, a w tym:

  • analizie i opiniowaniu umów zawieranych przez przedsiębiorców;
  • zabezpieczaniu prawidłowego wykonania umów;
  • doborze właściwych środków w celu egzekwowania wykonania zawartych umów, a także na prawie korporacyjnym, a w tym:
    • doborze właściwej formy wykonywania działalności gospodarczej;
    • przygotowaniu treści wewnętrznych aktów prawnych: uchwał, regulaminów, ect.;

 

Doradzamy także we wszelkich innych kwestiach dotyczących działania przedsiębiorstw, w tym sprawach pracowniczych i administracyjnych. W imieniu przedsiębiorców występujemy przed sądami i organami administracji.​