Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej odpowiedzialni jesteśmy między innymi za tworzenie wewnętrznych aktów prawnych pr...

Osoby fizyczne

Oferta Kancelarii, skierowana od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dotyczy przede wszystkim s...

Kancelaria

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiot...

Odszkodowania

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a także sprawy o rentę, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczeń powyższych dochodzimy na etapie postępowania polubownego, a także przed sądami. 

 

Wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od osiągniętego w sprawie sukcesu.