Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej odpowiedzialni jesteśmy między innymi za tworzenie wewnętrznych aktów prawnych pr...

Osoby fizyczne

Oferta Kancelarii, skierowana od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dotyczy przede wszystkim s...

Kancelaria

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiot...

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego zawsze wymagają od prawnika indywidualnego podejścia do jego Mocodawcy i do problemu, z którym się On zgłasza.

Posiadamy  wieloletnie, ugruntowane praktyką, doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.  Doświadczenie to pozwala nam dostrzec i zastosować rozwiązania prawne i faktyczne, które prowadzą do pomyślnego zakończenia postępowań sądowych i pozasądowych.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wielu spraw rodzinnych Kancelaria na stałe współpracuje z zespołem pedagogów i psychologów dziecięcych.

 

Najczęstsze sprawy, z którymi spotykamy się w kancelarii to sprawy: 

  • o rozwód;
  • o alimenty
  • dotyczące władzy rodzicielskiej;
  • o ustalenie kontaktów z dziećmi;
  • o podział majątku dorobkowego małżonków.