Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej odpowiedzialni jesteśmy między innymi za tworzenie wewnętrznych aktów prawnych pr...

Osoby fizyczne

Oferta Kancelarii, skierowana od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dotyczy przede wszystkim s...

Kancelaria

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiot...

Prawo spadkowe

Kancelaria zajmuje się wszelkimi sprawami wynikającymi związanymi z dziedziczeniem, zwłaszcza sprawami:

  • o stwierdzenie nabycia spadku;
  • o dział spadku, w tym o zniesienie współwłasności nieruchomości wchodzących</br> w skład spadku;
  • o rozliczenie korzystania z majątku spadkowego przez spadkobierców;
  • o zachowek.