Kancelaria

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych jest Bartosz Kul prowadzący działalność gospodarczą KRP Bartosz Kul u. Zielona 9/2, 90 - 414 Łódź, NIP: 7272537025.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, których przetwarzanie jest zgodne z prawem, w szczególności z

postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy.

Kolejnym celem przetwarzana danych jest nasza statystyka.

Co do zasady nie przetwarzamy Państwa danych w innych celach.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Działamy zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych partnerów. W szczególności korzystamy z pomocy:

 1. firm hostingowych;

 2. firm doradczych.

Podmiotom tym przekazujemy tylko takie dane, które są konieczne do wykonania umowy lub przekazanie których dopuszcza prawo. Nie sprzedajemy Państwa danych.

 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Macie Państwo prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.

Macie Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostować swoje dane osobowe lub je usunąć.

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania, względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda lub żądać ich przeniesienia.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Dane przechowujemy na czas trwania Umowy oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. Nie przewidujemy przechowywania danych ponad ten okres.

 

 •  

  BARTOSZ KUL - RADCA PRAWNY

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych. Od 2001r. do 2010r. związany zawodowo z dwiema łódzkimi kancelariami adwokackimi. Od 2010r. wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, od 2011r. prowadzi kancelarię radcowską. R.pr. Bartosz Kul specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie zamówień publicznych.

 • DORADCA PODATKOWY JACEK CYRAN

  Doradca podatkowy z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w obsłudze podatkowej i księgowej małych i średnich przedsiębiorstw.

  www.damiless.pl

  RADCA PRAWNY JOANNA MITLAS - BAUM

  Radca prawny Joanna Mitlas-Baum ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Od 2017r. jest radcą prawnym. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa transportowego, a także prawa budowlanego i prawa administracyjnego, poparte praktyką wynikającą z zatrudnienia w organach administracji publicznej.

  Specjalizacja: prawo budowlane, prawo administracyjne, prawo transportowe.

  Joanna Mitlas-Baum biegle włada językiem francuskim i językiem angielskim.

   

  ADWOKAT MICHAŁ JURCZAK

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Od 2009r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie spółek, w tym procesach powoływania i likwidacji spółek, prawie pracy, w szczególności zagadnieniach związanych z czasem pracy kierowców, prawie podatkowym i prawie własności intelektualnej.

Nasza kancelaria